Навигација

Програм јавне расправе о нацрту правилника о доступности програмског садржаја особама са инвалидитетом

На основу чланова 40. Закона о електронским медијима  („Службени гласник РС”, бр. 83/2014 и 6/16 – др. закон) Регулаторно тело за електронске медије утврђује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1. У поступку припреме општих аката који се непосредно односе на пружаоце медијских услуга Регулаторно тело за електронске медије  спроводи јавну расправу о Нацрту правилника о доступности програмског садржаја особама са инвалидитетом (у даљем тексту: Нацрт општег акта).

2. Јавна расправа о Нацрту општег аката спроводи се у периоду од 15. марта до 29. марта 2017. године.

Учесници у јавној расправи су сви субјекти заинтересовани за функционисање електронских медија: пружаоци медијских услуга, оператори електронских комуникационих мрежа за дистрибуцију медијских садржаја, оператори мултиплекса и др.

Јавна расправа о Нацрту општег аката у форми округлог стола одржаће се у Београду  20. марта 2017. године, зграда Дома Синдиката, Трг Николе Пашића број 5,  IV спрат, Велика сала Регулаторног тела за електронске медије у 11 часова.

3. Текст Нацрта општег аката биће постављен 15. марта 2017. године на сајту Регулаторног тела за електронске медије  http://www.rem.rs/.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Регулаторном телу за електронске медије на e-mail: javna.rasprava@rem.rs или поштом на адресу Регулаторно тело за електронске медије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића број 5.

4. Након завршетка јавне расправе Регулаторно тело за електронске медије анализираће сугестије, предлоге и примедбе учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту општег аката.

5. Коначан текст Нацрта општег аката биће објављен 18. априла 2017. године.

 

Регулаторно тело за електронске медије

заменик председникa Савета

Горан Петровић

Back to top