Навигација

ТВ Младеновац

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено)ТВ Младеновац
Назив пружаоца медијске услугеРАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ д.о.о. Младеновац
Број дозволе152/2008-3
Датум 10. март 2014.
Матични број17569325
Седиште и адреса правног лицаКраља Петра I 175, Младеновац
Овлашћено лице за заступањеПредраг Александрић в.д. директора
Главни и одговорни уредникМилош Масларић
Власничка структура ПМУ1.Дејан Александрић- 9,86% 2.Јанко Малешевић-4,93% 3.Акционарски Фонд а.д., Београд-14,8% 4.Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд-70,41%
Врста медијске услуге према садржајуОпште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуцијеЛинеарно-терестричко
Зона покривања / расподелеЛокално подручје-Л 62/Младеновац
Период важења 16. јун 2008. — 16. јун 2016.
Датум брисања дозволе 10. фебруар 2016.
Back to top