Навигација

Радио Лукс

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено)Радио Лукс
Назив пружаоца медијске услугеПредузеће за пружање услуга и промет ЛУКС друштво са ограниченом одговорношћу, Смедерево
Број дозволе334/2008
Датум 1. децембар 2008.
Матични број07654910
Седиште и адреса правног лицаШалиначка бб, Смедерево
Овлашћено лице за заступањеДраган Грујић
Главни и одговорни уредникДраган Грујић
Власничка структура ПМУ1.Драган Грујић-100%
Врста медијске услуге према садржајуОпште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуцијеЛинеарно-терестричко
Зона покривања / расподелеЛокално подручје-Лр 151/Смедерево
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2016.
Датум брисања дозволе 27. јун 2012.
Back to top