Navigacija

Lista kandidata za devet članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i za šest članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Na osnovu člana 53 Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Sl.glasnik RS“br.102/05) Savet RRA objavljuje

LISTU KANDIDATA
Za devet članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije
i
Za šest članova Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine


I Kandidati za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije

 1. Ratomir Rale Damjanović, književnik,novinar
 2. Miodrag Ilić, dramaturg, novinar
 3. Đorđe Vozarević, novinar
 4. dr Smiljka Lj.Isaković,kulturolog, muzički umetnik
 5. prof. dr Predrag Marković, istoričar
 6. Slobodan Divjak, publicista
 7. dr Dragan Lončar, profesor univerziteta
 8. Dragan Marinković, organizator
 9. Srboljub Božinović, reditelj
 10. mr Dinko Gruhonjić, magistar filozofije
 11. Bogdan Orlić, ekonomista u penziji
 12. Vesna Ilić, politikolog, novinar
 13. Beljuli Nedžat, komercijalista
 14. Aleksandar Vlajković, novinar
 15. prof. dr Jovan Babić, profesor univerziteta
 16. dr Kosta Jakov Novaković, oficir u penziji
 17. Dragoslav Vasić, novinar
 18. Slavoljub Đukić, novinar,pisac
 19. Zoran Samardžić, novinar
 20. Dragan Marinković, režiser
 21. Mladen Bulut, novinar
 22. akademik prof. dr Đorđe Šijački, fizičar
 23. Dušan Stokanović, ekonomista
 24. Miroljub Dugalić, novinar
 25. mr Zoran Popović, profesor univerziteta
 26. Milivoje Glišić, novinar
 27. prof. dr Žarko Trebješanin, profesor univerziteta
 28. Slobodan Vučković, advokat
 29. doc. dr Vesna Baltezarević, profesor univerzitea
 30. Milan Nikolić, sociolog
 31. prof. dr Miroljub Radojković, profesor univerziteta
 32. dr Đura Kovačević, naučni savetnik
 33. Momčilo Simić, penzioner
 34. Goran Mihajlović, elektrotehničar
 35. Velimir Milošević, penzioner
 36. Milica Kuburović, novinar
 37. dr Petar Stanišić, profesor univerziteta
 38. mr Nenad Nikolić, organizator
 39. Radoslav Tanasković, politikolog
 40. prof. dr Slobodan Marković, profesor univerziteta
 41. akademik Vojislav Stanovčić, profesor univerziteta u penziji
 42. Rajko Pavićević, penzioner
 43. Vladimir Vještić, politikolog
 44. prof. dr Zorica Mršević, profesor univerziteta
 45. dr Ognjen Pribićević, naučni saradnik
 46. Doru Trifu, penzioner
 47. Slobodan Đorić, penzioner
 48. Branislava Džunova Stošić, novinar,kritičar
 49. mr Milica Jakšić,arhitekta u penziji
 50. Milovan Matić,stručni saradnik
 51. dr Aleksandar Perić,tehnolog, savetnik
 52. Aleksandar Avramović, politikolog u penziji

II Kandidati za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

 1. mr Bogdan Đaković, profesor univerziteta
 2. Momir Vasiljević, književnik, novinar
 3. Dimitrije Boarov, novinar, pravnik
 4. mr Dinko Gruhonjić, novinar, stručni saradnik na fakultetu
 5. Vesna Ilić, politikolog
 6. Svetlana Đedović, politikolog
 7. Duško Bogdanović, novinar
 8. mr Vanja Barišić, filolog, PR menadžer
 9. Boris Kovač, kompozitor
 10. Dalibor Bubnjević, ekonomista
 11. Đorđe Vozarević, sociolog
 12. Predrag Ćurčija, novinar
 13. mr Mirko Čanadanović, penzioner
 14. Đura Varga, fizičar
 15. Dragan Jokić, politikolog
 16. Selimir Radulović, književnik
 17. Ivan Benašić, novinar
 18. mr Ljiljana Lj.Bulatović, nastavnik univerziteta
 19. Žarko Dimić,književnik
 20. mr Olivera Ristić Kostić, politikolog
 21. Velimir Petrušić, novinar
 22. Boško Lukač, ekonomista
 23. Nenad Drašković, pravnik
 24. dr Miroslav R.Egerić, profesor univerziteta
 25. Slavica Subotić Braun, novinar
 26. mr Petar Jovanović, novinar
 27. Darko Parežanin, ekonomista
 28. Marija Stokuća, novinar
 29. Dragomir Vasić, fizičar
 30. Nemanja Milenković, istoričar
 31. Janoš Čala, producent
 32. Branko Paravinja, ekonomista
 33. Miroslav Kopanja, menadžer
 34. Ištvan Takač, ekonomista
 35. Jovan Zivlak, književnik

Prigovori na liste kandidata primaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja listi u dnevnoj štampi.

Adresa Agencije je:
Republička radiodifuzna agencija
ul.Vase Čarapića br. 2-4
11 000 Beograd
Telefon za informacije 011/20-28-700

 

Back to top