Навигација

207. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Савет Републичке радиодифузне агенције на 207. ванредној седници одржаној 19. маја 2014. године донео је следеће одлуке:

  • Oслобађају се од плаћање накнаде за емитовање радио и телевизијског програма локални и регионални емитери чије се седиште налази на територији захваћеној елементарном непогодом ( поплавама) у периоду од једне године. Одлуку о ослобађању од плаћање накнаде достављена на сагласност Влади Републике Србије у складу са одредбом 66 Закона о радиодифузији;
  • Ставља се на располагање износ од 10.000.000,00 динара (словима: десет милиона динара) од стране Републичке радиодифузне агенције Влади Републике Србије за превазилажење ситуације узазаване елементарним непогодама којим су угрожени животи и имовина грађана Републике Србије;
  • Одлука о уплати у висини једне месечне накнаде коју за свој рад примају чланови Савета на рачун за помоћ пострадалима у поплавама отворен од стране Владе Републике Србије.
Back to top