Навигација

150. редовна седница

Редовне седнице Савета

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије на 150. редовној седници одржаној 21. јануара 2015. године донео је следеће одлуке:
 • Изречена је мера опомене пружаоцу медијске услуге Хелп радио Младеновац због повреде  Кодекса о понашању емитера, Одељак 1. тачка 2. (обавеза идентификације).
 • Изречена је мера опомене пружаоцу медијске услуге ТВ Санџак ТВ због кршења став 18  Опште обавезујућег упутства радио и телевизијским станицама (емитерима) у предизборној кампањи за локалне, покрајинске и републичке скупштинске изборе, изборе за председника републике и изборе за Националне савете националних мањина.
 • Савет РЕМ донео је одлука да се поднесе захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду против RADIO-TELEVIZIJE I PRODUKCIJE „SVILAJNAC“ D.O.O. из Свилајнца, ул. Мике Јовановића Браде бр. 13 – РАДИО СВИЛАЈНАЦ и против одговорног лица у наведеном правном лицу због кршења одредби Закона о радиодифузији.
 • Дата је сагласност на захтев Министарства омладине и спорта за продужење трајања рекламног блока на Јавном сервису у оквиру ТВ серије „Бићемо прваци света“.
 • Одобрена је промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге Наша телевизија д.о.о. маркетиншке активности и продукција и радио дифузна делатности Београд, ул. Табановачка 5, Београд - SKY Plus Party у нови скраћени идентификациони знак „Наша Party“. 
 • Одобрена је промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге Наша телевизија д.о.о. маркетиншке активности и продукција и радио дифузна делатности Београд, ул. Табановачка 5, Београд - SKY Plus Vremeplov у нови скраћени идентификациони знак „Наша времеплов
 • Одобрена је промена идентификационог знака пружаоца медијске услуге Наша телевизија д.о.о. маркетиншке активности и продукција и радио дифузна делатности Београд, ул. Табановачка 5, Београд - SKY Plus у нови скраћени идентификациони знак „Наша“.
 • Дата је сагласност Друштву са ограниченом одговорношћу „Радио 014“ из Ваљева, ул. Лепеничка бр. 9 – Радио 014, за промену власничке структуре преносом оснивачког удела, тако што ће уместо досадашњег власника Александра Мијаиловића из Ваљева са 100% удела у капиталу друштва, оснивач Радија 014 бити Мирјана Ђокић из Ваљева са 100% удела у капиталу наведеног друштва.
 • Одбачена је пријава подносиоца Небојше Човића, ул. Благоја Паровића бр. 109, Београд, заведен под бројем 07-2741/14 од 29.12.2014. године, поднета против пружаоца медијске услуге Kopernicus cable network д.о.о., ул. Цара Душана бр. 45, Ниш- TV K::CN 1, као неблаговремена.
 • Утврђен је предлог Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга.
 • Утврђен је предлог Правилника о критеријумима за утврђивање листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривању права на приступ догађајима од великог интереса за јавност.
 • Утврђен је предлог Правилника о изрицању мера пружаоцима медијских услуга.
Back to top