Навигација

234.редовна седница

Редовне седнице Савета

Дневни ред и записник са 234. редовне седнице Савета одржане 03.03.2022. године:

 1. Усвајање Записника седница Савета Регулатора: 
  • 233. редовне седнице одржане 28.12.2021. године;
  • 409. ванредне седнице одржане 14.01.2022. године;
  • 410. ванредне седнице одржане 20.01.2022. године;
  • 411. ванредне седнице одржане 07.02.2022. године;
  • 412. ванредне седнице одржане 10.02.2022. године;
  • 413. ванредне седнице одржане 11.02.2022. године;
  • 414. ванредне седнице одржане 21.02.2022. године;
  • 415. ванредне седнице одржане 24.02.2022. године;
  • 416. ванредне седнице одржане 28.02.2022. године;
  • 417. ванредне седнице одржане 01.03.2022. године;
  • 418. ванредне седнице одржане 02.03.2022. године.
 2. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Santos-comerce д.о.о., Зрењанин – ТВ Сантос, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 3. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад – ВТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ РТВ Шабац д.о.о., Шабац – ТВ Шабац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Нишка телевизија д.о.о., Ниш – НТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Нишка телевизија д.о.о., Ниш – НТВ кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Мелос д.о.о., Краљево – ТВ Мелос, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Смедерево д.о.о., Смедерево – Телевизија СД, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ Јефимија д.о.о., Крушевац – ТВ Јефимија, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Nova Showtime д.о.о., Зајечар – ТВ Нова, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио и телевизија Бачка Паланка  д.о.о., Бачка Паланка – ТВ Бап, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 12. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Браничево Медија Центар д.о.о, Петровац – ТВ Браничево, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 13. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Радио телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – ТВ Бујановац кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 14. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Мостнет д.о.о., Прокупље – ТВ Мостнет, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 15. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Пи канал д.о.о., Пирот – ТВ Пи канал, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 16. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 17. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – ТВ Прима кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 18. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – Радио Примус, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 19. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ РТВ Прима Интернационал д.о.о., Бајина Башта – Радио Примус 87,6 због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 20. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – ТМС Телевизија Телемарк, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 21. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Телемарк д.о.о., Чачак – ТМС Телевизија Телемарк кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 22. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Софтић д.о.о., Тутин – Радио РС, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 23. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата пружаоцу медијске услуге TV Super-Sat Communication д.о.о., Београд – ТВ Супер Сат кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 24. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ ТВ Мост д.о.о., Нови Сад – ТВ Мост кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 25. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Звезда ТВ д.о.о., Београд – Звезда ТВ кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима;
 26. Разматрање молбе ПМУ Слободна телевизија д.о.о., Краљевo – КА ТВ за одлагање рока плаћања дуга насталог по основу неплаћања накнаде за пружање медијске услуге и доношење одлуке;
 27. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Слободна телевизија д.о.о., Краљевo – КА ТВ, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 28. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Удружење грађана Ластавица, Крушевац – Спортска ТВ, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;
 29. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelne aktivnosti Paradise Films Smederevska Palanka – Паприка ТВ, сходно члану 89. став 1. тачка 3) Закона о електронским медијима;
 30. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ TV Info Puls д.о.о., Врање – Puls, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 31. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Локалне демократске идеје, Ниш – TV Jumbo, сходно члану 89. став 1. тачка 4) Закона о електронским медијима;
 32. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Kopernikus Cable Network д.o.o., Ниш – TV K::CN Jug, сходно члану 89. став 1. тачка 4 Закона о електронским медијима;
 33. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ East Star Group д.о.о., Књажевац – TV Knjaževacinfo, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 34. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Ђаковачка и Сремска бискупија, Викаријат Сремски, Петроварадин – Радио Марија Врдник 88, сходно одредби из члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
 35. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ М о.д. Врање – Радио Фокус Плус 101,7, због наступања разлога прописаних чланом 99. Закона о електронским медијима;
 36. Јавни разговор са представницима подносиоца пријаве на Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија за подручје региона Рр 20 (Сомбор, Апатин);
 37. Разматрање пријаве Драгана Марковића поднете против ПМУ ММ Променада 2010 д.о.о., Баточина – Радио Баточина 100,6 и доношење одлуке;
 38. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера поводом приказивања спорних програмских садржаја у програму ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево – ТВ Панчево;
 39. Разматрање пријаве у форми обраћања чланице Савета Јудите Поповић у вези са емисијом „На правом месту“ емитованом у програму ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд – ТВ Пинк и доношење одлуке;
 40. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са неиспуњавањем обавезе доставе тражених снимака од стране ПМУ Press Company д.о.о., Дољевац – Радио Копријан 94,5, и доношење одлуке;
 41. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са неиспуњавањем обавезе доставе тражених снимака од стране ПМУ ТВ Инфо Пулс д.о.о., Врање – ТВ Пулс и доношење одлуке;
 42. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера у вези са приказивањем програмског садржаја у програму ПМУ Santos-Comerce д.о.о., Зрењанин – ТВ Сантос и доношење одлуке;
 43. Разматрање Извештаја Службе за надзор и анализу програма емитера поводом приказивања огласне поруке у програму ПМУ Зона плус д.о.о., Ниш – Зона плус и доношење одлуке;
 44. Разматрање захтева ПМУ РТВ М д.о.о., Књажевац – Naxi М 94,5 за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 45. Разматрање пријаве за промену власничке структуре ПМУ RTV Holivud Nais д.о.о., Ниш – TV Nais и доношење одлуке;
 46. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Информативни центар д.о.о., Oџаци – ТДИ Радио Оџаци 107,4 и доношење одлуке;
 47. Разматрање промене власнике структуре ПМУ ПМУ Moto Boem Trans д.о.о. Неготин – ТВ Транс без претходне сагласности Регулатора и доношење одлуке;
 48. Разматрање пријаве Nova.rs Television д.о.о. Београд – Nova.rs поднете на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма на подручју целе Републике и доношење одлуке;
 49. Разматрање захтева Општине Блаце и МХЕ Клипић д.о.о., Блаце за расписивањем јавног конкурса за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија на локалном подручју;
 50. Разматрање молбе ПМУ Pink media group d.o.o., Београд – ТВ Пинк и Радио Пинк за репрограм плаћања накнаде за пружање медијске услуге за 2022. годину и доношење одлуке;
 51. Разматрање молбе ПМУ Pink media group d.o.o., Београд за репрограм плаћања накнаде за пружање медијске услуге за 59 кабловских ПМУ – 58 ТВ и 1 Радио за 2022. годину и доношење одлуке;
 52. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге ПМУ Happy TV д.о.о., Београд – Nacionalna Happy TV и доношење одлуке;
 53. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге за ПМУ Студио Б д.о.о., Београд – ТВ Студио Б и доношење одлуке;
 54. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Радио телевизија Бујановац д.о.о., Бујановац – ТВ Бујановац, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 55. Разматрање молбе за одобрење додатног рока за плаћање дуга по основу накнаде за пружање медијске услуге GMC trade д.о.о., Лазаревац – ТВ Гем и доношење одлуке;
 56. Разматрање извештаја Финансијске службе  о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Радио Телевизија Шабац д.о.о.,  Шабац – Радио Шабац 103,7, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 57. Разно.

Записник са 234. редовне седнице

Back to top