Навигација

455. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 455. ванредне седнице одржане 18.05.2023. године

 1. Разматрање извештаја Финансијске службе о расподели средстава резерви о Финансијском плану за 2023. годину (за резерве за непланиране издатке) и доношење одлуке;
 2. Доношење одлуке о расписивању и објављивању Јавног конкурса за издавање дозволе за пружање медијске услуге телевизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса по зонама расподеле (allotment); 
 3. Доношење одлуке о расписивању и објављивању Јавног конкурса за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на подручјима региона; 
 4. Разматрање Предлога правилника о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Републичке радиодифузне агенције и измене Колективног уговора и доношење одлуке;
 5. Разматрање захтева ПМУ Tiszapartfest d.o.o., Kanjiža – Info TV Tiszapart о продужењу дозволе за пружање медијске услуге на захтев и доношење одлуке;
 6. Разматрање захтева ПМУ Поморавски гласник д.о.о., Ниш - РТВ Поморавље o продужењу дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева и доношење одлуке;
 7. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са емисијом Јутарњи програм, рубрика „Миленино ћоше“ емитованој у програму ПМУ RTV Belle Amie д.о.о., Ниш – TV Bella Amie и доношење одлуке; 
 8. Разматрање извештаја Службе за надзор и анализу у вези са преносом страначког скупа који је емитован унутар емисије Дневник дана 21. октобра 2022. године у програму ПМУ Зона Плус д.о.о, Ниш – ТВ Зона плус и доношење одлуке; 
 9. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења дозволе за пружање медијске услуге Јелена Спирић пр видео продукција Данкос плус, косвска Митровица – Телевизија Данкос плус, сходно члану 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 10. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе ПМУ Телевизија Галаксија 32 д.о.о., Чачак – ТВ Галаксија пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
 11. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе ПМУ Мостнет РТВ д.о.о., Прокупље – Мостнет ТВ пре истека времена на које је издата сходно члану 89 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 12. Разматрање захтева о промени власничке структуре ПМУ Нови радио Петровец д.о.о., Бачки Петровац - Радио Петровец 91,4 и доношење одлуке.

Записник са 455. ванредне седнице

Back to top