Навигација

459. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 459. ванредне седнице одржане 11.08.2023. године

 1. Разматрање захтева ПМУ Радио Каролина д.о.о., Београд - Радио Каролина, за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;
 2. Разматрање захтева ПМУ Балтазар д.о.о., Ниш - Радио Лола 90,5 музика за душу, за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;
 3. Разматрање захтева ПМУ Rimi Media Group д.о.о., Београд - Радио Лола 104,5 плус, за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;
 4. Разматрање захтева ПМУ Радио Лола д.о.о. Београд - Радио Лола 106,3, за промену скраћеног идентификационог знака и доношење одлуке;
 5. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија Радио Новости д.о.о., Београд - Радио Новости, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 6. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге радија Радиодифузнопривредно друштво Радио С д.о.о., Београд - Radio S Kids, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 7. Разматрање захтева ПМУ Радио Телевизија Куршум д.о.о., Куршумлија - ТВ Куршумлија о враћању дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена на које је издата сходно одредби члана 89. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 8. Разматрање пријаве ПМУ Санџак телевизија д.о.о., Нови Пазар - Санџак ТВ о промени власничке структуре, сходно члану 105. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 9. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Спорт радио ФМ д.o.o., Београд, сходно члану 83. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 10. Извештај са билатералног састанак између Врховног Савет за радио и телевизију (РТУК) и Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ);
 11. Разматрање и доношење одлуке о подношењу предлога за извршење на основу извршне исправе против ПМУ П Виноградина д.о.о., Ваљево - Радио Кула;
 12. Разматрање и доношење одлуке о расписивању Јавног конкурса за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса на локалном подручју за Шид.

Записник са 459. ванредне седнице

Back to top