Навигација

468. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 468. ванредне седнице одржане 02.11.2023. године

 1. Разматрање предлога Службе за надзор и анализу програма емитера о усвајању документа „Методологије за праћење изборне кампање 2023. године“ и доношење одлуке;
 2. Разматрање предлога Службе за надзор и анализу програма емитера о броју ПМУ над којима ће се током изборне кампање за 2023. године вршити континуирани или периодичан надзор и доношење одлуке;
 3. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – Моба-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 4. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ McBox d.o.o., Novi Sad – Music Box Folklorika-kabl, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 5. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ McBox d.o.o., Novi Sad – Music Box Lala TV-kabl, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 6. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ McBox d.o.o., Novi Sad – Music Box Senzi-kabl, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 7. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Оригинал филм д.о.о., Београд – R&R-kabl, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Партизан д.о.о., Београд – ТВ Партизан кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 9. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Реч Поморавља д.о.о., Велика Плана – ТВ Плана-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима;
 10. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ On line TV prodaja d.o.o., Београд – Б1-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 11. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Mix media 2009 д.о.о., Краљево – TV MIX-kabl, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 12. Разматрање извештаја Финансијске службе о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Телевизија Пруга нова д.о.о., Лајковац – ТВ Пруга-кабл, због постојања разлога из члана 89. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 13. Разматрање захтева ПМУ Градска М телевизија д.о.о., Сремска Митровица - Градска М телевизија за проверу број прикључака на основу којих је Привременим решењем бр. 37/2023/2 од 27.01.2023. године утврђена висина годишње накнаде за пружање медијске услуге путем електронских комуникационих мрежа (изузев терестричке) и доношење одлуке;
 14. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења Савета број 1598/2023/1 од 28.09.2023. године ПМУ Коперникус радио телевизија Јагодина д.о.о., Јагодина–Коперникус телевизија Јагодина;
 15. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења Савета број 1593/2023/1 од 28.09.2023. године ПМУ Телевизија Пожега д.о.о., Пожега –ТВ Пожега;
 16. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења Савета број 1661/2023/1 од 28.09.2023. године ПМУ RTV City д.о.о., Уб –TV City;
 17. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог Савета решења број 1652/2023/1 од 28.09.2023. године ПМУ Зона Плус д.о.о., Ниша – Зона Плус;
 18. Разматрање захтева ПМУ Linea Eletronics д.о.о., Нови Сад – КТВ Телевизија за продужење дозволе за пружање медијске услуге у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 19. Разматрање извештаја Правне службе о покретању поступка престанка важења дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена на које је издата ПМУ Удружење грађана НС Плус, Нови Сад са седиштем у Београду - Радио НС плус 105,2 због постојања разлога из члана 99. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 20. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Радио телевизија Крагујевац д.о.о., Крагујевaц –ТВ Крагујевац-кабл; 
 21. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ HI FI д.о.о., Београд – HI FI-кабл;
 22. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Лотел плус д.о.о., Лозница –ТВ Лотел плус-кабл;
 23. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Tiszapartfest д.о.о., Кањижа - Info TV Tiszapart-кабл; 
 24. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Радио телевизија Јасеница д.о.о., Смедервска Паланка – ТВ Јасеница-кабл;
 25. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ YU ECO д.о.о., Суботица –YU Eco-кабл;
 26. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Радио телевизија Prima Internacional д.о.о., Бајина Башта –ТВ Прима-кабл;
 27. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ VTV д.о.о., Суботица - ТВ Нови Бечеј-кабл; 
 28. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Кула д.о.о., Кула – Телевизија Кула-кабл;
 29. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Радио Бисер д.о.о., Пожаревац –Телевизија Бисер-кабл;
 30. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Врањска плус д.о.о., Врање - Врањска плус-кабл;
 31. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Kopernikus Cable network д.о.о., Ниш -TV K::CN Север-кабл;
 32. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Kopernikus Cable network д.о.о., Ниш -TV K::CN Исток-кабл;
 33. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Kopernikus Cable network д.о.о., Ниш -TV K::CN Запад-кабл;
 34. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Инфо Рас д.о.о., Београд - ТВ Рас-кабл;
 35. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Grand Production д.о.о., Београд - Гранд 2-кабл; 
 36. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Телевизија Кикинда д.о.о., Кикинда – ТВ Кикинда-кабл;
 37. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево-кабл;
 38. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Телевизија Петровец д.о.о., Бачки Петровац - ТВ Петровец-кабл;
 39. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Клик-комерц д.о.о. Горњи Милановац - ТВ Инфо 24 Плус-кабл;
 40. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Б92 д.о.о., Београд –ТВ Б92-кабл;
 41. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ РТВ Кладово д.о.о., Кладово – ТВ Кладово-кабл;
 42. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде ПМУ Радио ТВ Подриње д.о.о., Лозница – ТВ Подриње-кабл;
 43. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ПМУ YU Eco d.o.o. Суботица - YU Eco, складу са чланом 88. Закона о електронским медијима;
 44. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ПМУ Радио телевизија Јасеница д.о.о., Смедеревска Паланка – ТВ Јасеница, у складу са чланом 88. Закона о електронским медијима.

Записник са 468. ванредне седнице

Back to top