Навигација

469. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 469. ванредне седнице одржане 13.11.2023. године

  1. Разматрање Приговора Регулаторног тела за електронске медије на Нацрт извештаја о ревизији пословања Регулаторног тела за електронске медије у делу који се односи на јавне набавке за 2021. годину и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину   број 400-796/2023-06/7 и доношење одлуке.

Записник са 469.ванредне седнице

Back to top