Навигација

475. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 475. ванредне седнице одржане 17.01.2024. године

  1. Давање мишљења на Нацрт извештаја Европске комисије против расизма и нетолеранције Савета Европе (ЕЦРИ) у оквиру VI циклуса мониторинга;
  2. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Удружењу грађана Топ Медија, Београд – Vibe TV, сходно члану 94. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  3. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Media Video doo Beograd-Voždovac – Tradicional Etno, сходно члану 94. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  4. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Media Video doo Beograd-Voždovac – Mainstream Music, сходно члану 94. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  5. Доношење одлуке о укидању Привременог решења бр. КН/232-1474/17/22/8 од 09.09.2022. године којим је утврђена накнада за пружање медијске услуге ПМУ Kitchen TV д.о.о., Београд-Kitchen TV, због престанка дистрибуције од стране домаћих оператора електронских комуникационих мрежа, сходно члану 184. Закона о општем управном поступку;
  6. Разматрање и доношење одлуке о измени Привременог решења о висини годишње накнаде број 1955/2023/1 од 08.12.2023. године којим је ПМУ Mondo Inc д.о.о., Београд-Курир Телевизија утврђена висина накнаде за пружање медијске услуге телевизијског емитовања;
  7. Разматрање захтева за повраћај средстава бр. 638/2021/46 од 26.10.2023. године упућен од стране Нишка телевизија д.о.о., Ниш и доношење одлуке;
  8. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ ИН Радио д.о.о., Нови Сад – РТИ ФМ 101,1 и доношење одлуке;
  9. Разматрање и доношење одлуке о престанку важења дозволе пре истека времана на који је издата ПМУ Радио С д.о.о., Београд - Radio S Kids бр. К516 од 11.08.2023. године, сходно члану 100. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима;
  10. Разматрање и доношење одлуке о расписивању јавног конкурса за издавање дозвола за терестричко дигитално емитовање телевизијског програма на подручју региона, односно у зонама расподеле које одговарају расподелама у алотментима у оквиру другог мултиплекса.

Записник са 475. ванредне седнице

Back to top