Навигација

482. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 482. ванредне седнице одржане 19.04.2024. године

  1. Разматрање и доношење одлуке по Захтеву Јована Буковала за изузеће овлашћеног службеног лица, председавајуће колегијалног органа, Оливере Зекић, у поступку именоваља једног члана Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије;
  2. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за једног члана Управног одбора Јавне медијске установе Радио-Телевизија Србије;
  3. Разматрање и утврђивање Листе кандидата за jедног члана Управног одбора Јавне медијске установе Радио-телевизија Војводина;
  4. Разматрање захтева ПМУ Удружење Екологија до здравља Београд – Зелена ТВ Здравље, за издавање сагласности на акт о преносу дозволе број К378-4, сходно члану 89. став 2. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
  5. Предлог за доношење одлуке о измени плана набавки на које се закон не примењује за 2024. годину – друга измена
  6. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде  ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд –  Pink BH;
  7. Разматрање и доношење одлуке о покретању поступка престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ  Еминент  д.о.о., Љубовија - у стечају – Радио соко 97,4, због постојања разлога из члана 100. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
  8. Разматрање и доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ Стара Чаршија д.о.о., Ћуприја – Радио Стара чаршија, пре истека времена на које је издата сходно члану 100. став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима.

Записник са 482. ванредне седнице

Back to top