Навигација

483. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 483. ванредне седнице одржане 07.05.2024. године

 1. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о јавној расправи
 2. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга;
 3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга;
 4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о начину извршавања обавеза пружалаца медијских услуга током изборне кампање;
 5. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о доступности програмских садржаја особама оштећеног слуха односно вида;
 6. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о обавезним мерама пружалаца услуга платформи за размену видео садржаја;
 7. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о начину формирања листе најважнијих догађаја од посебног значаја за све грађане и остваривања права на приступ догађајима од великог интереса за јавност;
 8. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о спровођењу наградних такмичења у области пружања медијских услуга;
 9. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога упутства о начину примене одредаба Закона о електронским медијима којима се уређује сопствена продукција;
 10. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке структуре;
 11. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о обавезама и критеријумима учешћа европских аудио-визуелних дела и удела српских музичких дела у програмима пружалаца медијских услуга;
 12. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о висини, измени висине и начину обрачуна накнаде за пружање медијске услуге;
 13. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица;
 14. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о условима и критеријумима за издавање дозволе за пружање медијске услуге;
 15. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о условима и критеријуму за издавање одобрења за пружање медијске услуге на захтев;
 16. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Предлога правилника о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање услуга из надлежности Регулаторног тела за електронске медије;
 17. Разматрање и доношење одлуке о стављању ван снаге следећих аката Регулатора:
 • Обавезујући критеријуми за ближе уређивање логичке нумерације канала („Сл. гласник РС“ број 23/2019);
 • Правилник о начину изрицања мера пружаоцима медијских услуга („Сл. гласник РС“ број 25/2015);                 
 • Препорука о начину обавештавања о пласирању робе у емисијама које нису сопствена продукција пружаоца медијске услуге од 07.10.2015. године
 • Препорука о начину емитовања саопштења од јавног интереса и позива на добротворне акције од 15.04.2015. године;
 • Интерпретативно саопштење Савета РЕМ у вези са начином спровођења одређених одредаба ЗЕМ које уређују аудио-визуелне комерцијалне комуникације од 01.10.2014. године.

Записник са 483. ванредне седнице

Back to top