Навигација

485. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 485. ванредне седнице одржабе 24.05.2024. године

 1. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ПМУ Nova Showtime д.о.о., Зајечар - TV Hype 2, у складу са чланом 99. Закона о електронским медијима;
 2. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ПМУ Телевизија Кикинда, Кикинда - ТВ Кикинда, у складу са чланом 99. Закона о електронским медијима;
 3. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево, у складу са чланом 99. Закона о електронским медијима;
 4. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ПМУ Телевизија Петровец д.о.о., Бачки Петровац - ТВ Петровец, у складу са чланом 99. Закона о електронским медијима;
 5. Разматрање захтева о издавању дозволе за пружање медијске услуге Arena Channels Group d.o.o. Beograd – Super Star 3, сходно члану 94. Закона о електронским медијима и доношење одлуке;
 6. Разматрање и доношење одлуке о давању позитивног мишљења на предлог за увођење нове медијске услуге РТС Радио Београд Џезер 
 7. Разматрање пријавe промене власничке структуре ПМУ Радио станица СОНИ РАДИО д.о.о., Смедеревскa Паланкa - Радио Сони 93,8 и доношење одлуке;
 8. Доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на који је издата ПМУ ТВ 5  д.о.о., Ужице – Телевизија 5 Ужице, сходно члану 100 став 1. тачка 8) Закона о електронским медијима; 
 9. Разматрање и доношење одлуке о утврђивању висине годишње накнаде коју је дужан да плаћа ПМУ Радио станица РТВ Кучево д.о.о., Кучево - Радио Кучево 88,9;
 10. Разматрање и доношење одлуке о покретању испитног поступка против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк;
 11. Разматрање и одлучивање o захтеву за продужење дозволе за пружање медијске услуге издате на основу захтева ПМУ Инфо Рас д.о.о. Београд – ТВ Рас, у складу са чланом 99. Закона о електронским медијима; 
 12. Разматрање захтева ПМУ Саша Миљојковић пр производња и дистрибуција телевизијског програма КТВ Студио Рача – ТВ Рача о престанку важења дозволе за пружање медијске услуге пре истека времена на које је издата сходно одредби члана 100. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке
 13. Разматрање захтева ПМУ Оригинал филм д.о.о. Београд о престанку важења дозволa за пружање медијске услуге пре истека времена на које су издате сходно одредби члана 100. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и доношење одлуке.

Записник да 485. ванредне седнице

Back to top