Навигација

488. ванредна седница

Ванредне седнице Савета

Дневни ред 488. ванредне седнице одржане 20.06.2024. године

  1. Разматрање захтевa ПМУ Kopernikus Cable Network д.о.о., Ниш, Kolubara Press д.о.о. Лазаревац, Коперникус радио телевизија Јагодина д.о.о., Јагодина, Коперникус радио телевизија Шид д.о.о., Шид,  коперникус радио телевизија Рашка д.о.о., Рашка и Коперникус радиотелевизија Крајина д.о.о., Бор за издавање сагласности на акт о преносу дозволе и доношење одлуке;
  2. Разматрање измене Правилника о коришћењу службених мобилних телефона и доношење одлуке;
  3. Разматрање и доношење одлуке у поступку престанка важења дозволе пре истека времена на које је издата ПМУ Сити д.о.о., Свилајнац - Радио Чичица 89,1, сходно члану 110. Закона о електронским медијима;
  4. Извештај са WSIS+20 форума високог нивоа у Женеви, који је одржан од 27. до 31. маја 2024. године;
  5. Разматрање Стратегије управљања ризицима у Регулаторном телу за електронске медије и доношење одлуке.

Записник са 488. ванредне седнице

Back to top