Навигација

Обавештење о извештају европске комисије о стању у радиодифузији

Европска комисија је у Годишњем извештају о напретку Србије у 2009. години констатовала напредак у погледу транспарентности, одговорности и ефикасности Републичке радиодифузне агенције.

У извештају се истиче да се од 2008. године све одлуке Агенције објављују на интернету, да је децембра 2008. године Савет РРА издао 63 дозволе за емитовање радио и ТВ програма на подручју региона, на локалном подручју и на подручју града Београда. Након завршетка последњег конкурса, биће издато укупно 467 дозвола за емитовање радио и ТВ програма.

Посебно је наглашено да је Агенција отворила нови огранак своје службе за надзор и анализу у Новом Саду, а да се планира отварање огранака у Нишу и Крагујевцу. Констатовано је да су капацитети агенције ојачани набавком нове опреме која омогућава ефикаснији надзор над радом емитера.

У Београду,
дана 20. октобра 2009. године 

Републичка радиодифузна агенција
заменик извршног директора
Ненад Јанковић

Back to top