Навигација

Обавештење о ступању на снагу измена Закона о обележавању Дана жалости

Од ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије („Службени гласник“, број 30/10), Републичка радиодифузна агенција, као поверени посао, врши надзор на применом одредби које се односе на програме радио и телевизијских емитера у време проглашења Дана жалости.

Агенција ће у случају проглашења Дана жалости директно примењивати одредбе Закона („Службени гласник“, број 101/05 и 30/10) и неће доносити појединачна обавештења емитерима и осталим пружаоцима услуга преноса РТВ програма.

Подсећамо да је у тим ситуацијама потребно да емитери ускладе свој програм са чланом 6. став 1. Закона о обележавању дана жалости и да:

  1. Емитују одлуку о проглашењу дана жалости и о програму његовог обележавања коју доноси надлежни орган Републике Србије или тело које он одреди;
  2. Обавесте јавност о скуповима сећања које поводом дана жалости организују надлежни органи Републике Србије или тела која она одреде;
  3. Уместо хумористичких, забавних, фолклорних и других емисија са забавном и народном музиком, емитују музику и емисије прикладне дану жалости;
  4. Ускладе детаљну програмску шему у време дана жалости.

У складу са одредбама које се односе на начин обележавањa дана жалости Агенција препоручује емитовање уметничке и инструменталне музике молског тоналитета. Емитовање блокова огласних порука и порука телевизијске продаје је дозвољено.

 У Београду,
дана 29.јуна 2010. године


Републичка радиодифузна агенција
извршни директор
Рајка Галин Ћертић

Back to top