Навигација

Саопштење о уплати 139 милиона динара у буџет Републике Србије

Савет РРА је разматрајући годишњи обрачун за протеклу годину утврдио да су укупно остварени приходи Агенције већи од остварених расхода и на име остварене разлике је уплаћено 139 милиона динара у буџет Републике Србије. Сходно Закону о радиодифузији, разлика средстава биће распоређена на једнаке делове, за унапређење и развој културе, здравства, просвете и социјалне заштите.  

 

Београд, 12. јула 2010. године

 

Портпарол Савета РРА

Србољуб Богдановић

Back to top