Навигација

Саопштење о избору нових чланова Управног одбора Радиодифузне установе Србије и Управног одбора Радиодифузне установе Војводине

Савет РРА је на основу својих надлежности из чланова 87 и 94 Закона о радиодифузији, а у складу са Јавним позивом објављеним 10. фебруара 2011. године, на седници после спроведеног поступка тајног гласања, именовао нове чланове управних одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине.

Изабрани чланови Управног одбора Радиодифузне установе Србије су:
• Мр Ђорђе Возаревић, новинар 
• Милица Кубуровић, новинар
• Др Предраг Марковић, историчар
• Др Слободан Марковић, професор Универзитета
• Милан Николић, социолог
• Мр Зоран Поповић, професор Универзитета
• Академик Војислав Становчић, професор Универзитета у пензији
• Душан Стокановић, економиста
• Др Жарко Требјешанин, професор Универзитета

Изабрани  чланови Управног одбора Радиодифузне установе Војводине су:

• Мр Вања Баришић, филолог, ПР менаџер 
• Иван Бенашић, новинар 
• Димитрије Боаров, новинар, правник
• Далибор Бубњевић, економиста
• Мр Љиљана Љ. Булатовић, наставник Универзитета
• Борис Ковач, композитор

Савет РРА је разматрао и Годишњи извештаја за 2010. годину „Радио телевизија Србије - начини испуњавања законских и програмских обавеза“ (на сајту www.rra.org.rs) и донео следећи закључак:
Радио телевизија Србије у 2010-тој години није испунила закоконом прописану обавезу о проценту учешћа независне продукције.
Закон не прецизира проценте осталих програма чију обавезу производње и емитовања има  јавни сервис  али је извештајем уочена огромна диспропорција, односно мали проценат културно-уметничког, дечјег и едукативног програма, а превелик проценат информативног, програма вести, документарног и забавног програма. Оваква пропорција програма је забрињавајућа утолико што она не осигурава разноврсност и избалансираност (међусобна усклађеност или усаглашеност) садржаја којима се подржавају демократске вредности савременог друштва, а нарочито поштовање људских права и културног, националног, етничког и политичког плурализма идеја и мишљења.
Иако Савет разуме положај јавног сервиса услед последица економске кризе као и отежане околности при наплати претплате, ипак скреће пажњу на велики проценат реприза. 
Савет изражава задовољство процентуалним учешћем програма емитованог на српском језику, као и учешћем  властите продукције.
Савет констатује да је РТС у 2010. години у више наврата кршио Закон о оглашавању, због чега је, у складу са својим овлашћењима, поднео прекршајне пријаве.
Савет је овај извештај упутио Управном одбору Радио телевизије Србије и позвао га да испуни програмске обавезе дефинисане Законом о радиодифузији.

У Београду, 18.4.2011. године

Савет РРА

Председник Савета 
Епископ јегарски Порфирије (Перић)

Back to top