Навигација

Листа подносилаца пријава чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Републичка радиодифузна агенција, на основу члана 53 став 1 тачка 2 Закона о радиодифузији („Службени гласник” РС број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др. закон, 62/06, 85/06 и 41/09), објављује

 

 

ЛИСТУ

подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма

за локална подручја чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

   

 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА

Back to top