Навигација

Обавештење за медије поводом проглашења ванредне ситуације

Поводом проглашења ванредне ситуације на подручју Републике Србије, Републичка радиодифузна агенција подсећа радијске и  телевизијске емитере којима је издата дозвола за коришћење фреквенција на националном, регионалном или локалном нивоу, да су, у складу са Законом о радиодифузији, Законом о ванредним ситуацијама, као и Кодексом понашања емитера, у обавези да пренесу сва саопштења која се односе на угроженост људских живота,здравља, безбедности или имовине. Саопштења надлежних државних органа емитери су дужни да пренесу без одлагања.

Београд, 6.2.2012. године

Републичка радиодифузна агенција

Back to top