Навигација

Обавештење после одржаног састанка о почетку емитовања ТВ програма у Иницијалној дигиталној мрежи

                                                                                                            

Обавештење после одржаног састанка о почетку емитовања ТВ програма у Иницијалној дигиталној мрежи

У просторијама Републичке радиодифузне агенције одржан је данас састанак на коме су представници ЈП Емисиона техника и везе, Министарства културе, информисања и информационог друштва и Републичке агенције за електронске комуникације упознали ТВ емитере са планом Иницијалне мреже за тестирање емитовања дигиталног телевизијског сигнала у Србији.

Уoчи пoчeткa рaдa Иницијалне дигитaлнe мрeжe DVB-T2 / MPEG-4 стaндaрдa, JП ETВ je кao oпeрaтeр и пружaлaц услугe eмитoвaњa, прeдстaвилo тeлeвизиjским eмитeримa 15 лoкaциja зa eмитoвaњe сигнaлa ширoм Србиje и упoзнaлo их сa нeoпхoдним тeхничким услoвимa и уговором о пружању услуге мултиплекса, дистрибуције и емитовања у иницијалној мрежи.

Након прибављања техничких дозвола створиће се услови за почетак емитовања дигиталног ТВ програма. Очекује се да ће се убрзо затим појавити и први дигитални тест сигнал у етру.

У Београду,

02. марта 2012. године

 

Линкови за преузимање фотографија са састанка
Фотографија 1
Фотографија 2
Фотографија 3
Фотографија 4
Фотографија 5
Фотографија 6

Back to top