Навигација

Опште обавезујуће упутство емитерима ради омогућавања несметаног информисања гледалаца оштећених слухом

Опште обавезујуће упутство емитерима ради омогућавања несметаног информисања гледалаца са оштећеним слухом у току предизборне кампање у 2012. години ступило на снагу објавом у Службеном гласнику, дана 12. априла 2012. године ("Службени гласник", број 31/2012).

Back to top