Навигација

РРА учествовала на Првој транснационалној конференицији о дигиталној телевизији у 2012. години

Прва транснационална конференцијa о дигиталној телевизији у 2012. години о будућим изазовима и могућностима које пружају нови стандарди и технологије у дигиталној платформи одржана је од 19-20. априла у Трсту.

У оквиру пројекта Дигитална телевизија у Југоисточној Европи (SEE Digi TV) који обухвата и увођење дигитaлне дивиденде, правни оквир дигитализације и издавање дозвола у тренутку преласка са аналогног на дигитално емитовање, аспекти информисања и комуникације према јавности, овој коференцији присуствовала je и Републичка радиодифузна агенција.

Циљ конференције је било разматрање изазова са којима се суочава дигитализација у региону југоисточне Европе. Поред учесника из Србије конференцији су присуствовали и представници регулаторних агенција и других институција из Италије, Аустрије, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Албаније и Словеније.

Општи циљ овог пројекта је хармонизација активности које се односе на увођење дигиталних радиодифузних услуга, односно убрзавање укупног процеса гашења аналогног сигнала у региону и коришћење ефикасније технологије, усклађивање законодавства и техничких оквира са процесом дигитализације у ЕУ. Овоме треба додати развијање регионалне стратегије за оптимално коришћење слободног фреквенцијског спектра и ефикасно управљање дигиталном дивидендом.

Размењена су искуства регулаторних агенција које се баве процесом дигитализације у својим земљама, представника међународних институција (Европска унија емитера, Међународне телекомуникације уније) и представника произвођача опреме и емитера.

У Београду,

23. априла 2012. године

Пројект тим SEE Digi TV  

Back to top