Навигација

Саопштење емитерима поводом достављања снимака

Савет Републичке радиодифузне агенције упозорава емитере који емитују телевизијски програм да су дужни да сваког петка, почев од дана расписивања избора до њиховог окончања, достављају Републичкој радиодифузној агенцији снимке (стандардни DVD или WMV формат, најмања резолуција 320x240, 25fps и звук) свог целокупног програма емитованог у периоду који је претходио дану достављања снимака, сходно тачки 13. главе I. Опште обавезујућег упутства радио и телевизијским станицама (емитерима) у предизборној кампањи за локалне, покрајинске и републичке скупштинске изборе, изборе за председника Републике и изборе за националне савете националних мањина („Службени гласник РС“ бр. 18/12). Наведена обавеза односи се како на емитере који свој телевизијски програм емитују путем земаљског преноса, тако и на оне који то чине путем кабловског, сателитског или другог погодног начина преноса.

С друге стране, емитери који емитују радио програм имају обавезу да, у складу са цитираном одредбом означеног прописа, свој програм снимају и снимак чувају најмање 30 дана од дана емитовања, при чему су дужни да по налогу Републичке радиодифузне агенције у року који им је остављен доставе снимак програма.

Посебно напомињемо да ће емитеру који не поштује своју обавезу у вези са достављањем снимака, у законом прописаном поступку бити изречена мера предвиђена Законом о радиодифузији („Службени гласник РС“ бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06, 85/06 и 41/09) – опомена, упозорење или привремено или трајно одузимање дозволе за емитовање програма.      

У Београду,

27. април 2012. године

 

Савет РРА

 

Back to top