Навигација

Саопштење Савета поводом тумачења члана 16. Опште обавезујућег упутства

Савет је на данашњој седници разматрао кампању која се водила у електронским медијима од расписивања избора до почетка изборне тишине. Због чињенице да су се током првог изборног круга емитери у више наврата обраћали Савету за тумачења члана 16. Опште обавезујућег упутства радио и телевизијским станицама (емитерима) у предизборној кампањи за локалне, покрајинске и републичке скупштинске изборе, изборе за председника Републике и изборе за националне савете националних мањина, Савет је одлучио да да тумачење члана 16. које је обавезујуће за емитере:

  1. Садржај у рекламним порукама (спотовима) и плаћеним терминима, мора бити истинит и проверљив од стране надлежних државних органа.
  2. Дозвољено је користити искључиво јавно емитоване аудио-визуелне снимке.
  3. Забрањено је користити тајне снимке, неприхватљиве симболе и сл.
  4. Забрањено је користити име, лик, глас или дело оних лица која нису учесници изборног процеса без њихове сагласности.
  5. Није дозвољено износити податке или оптужбе о било којим лицима осим уколико ти подаци нису јавно доступни од стране надлежних државних органа.
  6. Забрањено је користити наводе из истражног поступка који се водио против неког лица, уколико је то лице правоснажно ослобођено, одбијена оптужба или поступак обустављен.
  7. Није дозвољено емитовати садржаје којима би могла да се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због различите политичке опредељености укључујући садржаје којима се вређају част, углед и приватност грађана, посебно оних који нису директни учесници изборног процеса.
  8. Није дозвољено манипулисање изјавама, саопштењима и сл. садржајима са циљем промене њиховог основног смисла (малициозне монтаже, злонамерно скраћивање или уклањање кључних делова садржаја и сл.).  што представља повреду начела истинитости, потпуности и одређености огласне поруке.

С обзиром на значај и друштвену одговорност емитера Савет захтева да емитери убудуће поступају искључиво по закону и опште обавезујућим упутствима Савета РРА укључујући обавезу да одбију да емитују све садржаје који нису у складу са наведеним прописима којима је дефинисана искључива одговорност емитера за све садржаје које емитују.

Савет још једном констатује да је његова обавеза регулација радиодифузије, а не доношење одлука о емитовању или не емитовању било ког појединачног програмског садржаја.

Уверен да ће овим тумачењем члана 16. ООУ емитери самостално и одговорно доносити одлуке Савет ће са посебном пажњом у током предстојеће кампање пратити рад емитера и реаговаће на свако кршење прописа и наведених одредби овог упутства.

У Београду,

7. маја 2012. године

Савет РРА

Back to top