Навигација

Ступање на снагу правилника

Дана 21. новембра 2015. године ступио је на снагу Правилник о поступку издавања сагласности на акт о преносу дозволе за пружање медијске услуге и поступању по пријави промене власничке структуре који је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 93/15 од 13. новембра 2015. године.

Back to top