Навигација

Саопштење Савета РЕМ-а у вези са применом члана 84. и члана 100. Закона о електронским медијима

Након упућивања налога пружаоцима медијских услуга и операторима електронских комуникационих мрежа за достављање уговора о дистрибуцији програма, односно сагласности имаоца права на програм, уследила су бројна питања упућена Регулатору у погледу поступања по достављеним налозима односно примене члана 84. и 100. Закона о електронским медијима.

Савет Регулатора у циљу правилног поступања пружалаца медијских услуга и оператора електронских комуникационих мрежа у складу са одредбама члана 84. и 100. Закона, обавештава пружаоце медијских услуга и операторе да је потребно да Регулатору доставе важеће уговоре са операторима о дистрибуцији програма, односоно писане сагласности имаоца права на програме које дистрибуирају путем своје електронске комуникационе мреже.

Недостављање уговора са операторима електронских комуникационих мрежа, односно сагласности имаоца права на програме или достављање уговора, односно сагласности, чији је рок важења истекао, представљаће основ за прекид дистрибуције програма односно подношење прекршајних пријава против оператора електронских комуникационих мрежа, сходно одредбама члана 111. став 1. тачка 7) и став 2. тачка 7) Закона о електронским медијима.

Back to top