Навигација

Саопштење у вези са применом и поштовањем чланова 84. и 100. Закона о електронским медијима

Опште вести

Након саопштења Регулатора о доследној примени члана 84. и 100. Закона о електронским медијима јавили су се бројни пружаоци медијских услуга незадовољни брзином примене наведених чланова закона. 

Савет Регулатора је принуђен, у циљу правилне примене члана 84. и 100. Закона, да поновo упозори пружаоце медијских услуга да је потребно да Регулатору доставе важеће уговоре са операторима о дистрибуцији програма  путем своје електронске комуникационе мреже, као и оператере електронских комуникационих мрежа да доставе уговоре са пружаоцима медијских услуга, како страних тако и домаћих, најкасније у року од 7 дана од дана доношења ове одлуке. Уколико у датом року не буду достављени  горе наведени уговори, Регулатор ће даљу активност оператора електронских мрежа третирати као недозвољен приступ медијским садржајима и кршењем ауторских права. 

У том случају ће осим подношења прекршајних пријава против оператора електронских комуникационих мрежа, сходно  одредбама члана 111. став 1. тачка 7) и став 2. тачка 7) Закона о електронским медијима, Регулатор за електронске медије у сарадњи са Регулатором за електронске комуникације покренути поступак одузимања дозволе оператору електронских комуникационих мрежа.

Савет Регулаторног тела за електронске медије

Back to top