Навигација

Реклама за БИП пиво у супротности са Законом о оглашавању

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној 05. јуна 2018. године, донео је одлуку да се обавесте сви пружаоци медијских услуга да у свом програму не емитују огласну поруку за БИП пиво, јер садржи елементе који су у супротности са Законом о оглашавању.

Став Савета је да је коришћењем препознатљиве мелодије и стихова песме за децу у огласној поруци за БИП пиво, оглашавање алкохолних пића посредно усмерено на децу и малолетнике. Исто тако, огласна порука за БИП пиво садржи визуелно приказивање које може да наведе или асоцира на опасно или друго противдруштвено понашање.

Back to top