Навигација

Састанак регулатора и потписивање протокола о сарадњи

Регулаторног тело за електронске медије било је домаћин десетог састанка Централно-европског регулаторног форума (ЦЕРФ), на којем су се разматрала питања измена Директиве Европске уније о аудиовизуелним медијским услугама и остала актуелна питања регулације електронских медија. Састанак је одржан 27-28. септембра 2018. године.

Измене Директиве ЕУ о аудиовизуелним медијским услугама обухватају, између осталог, и две теме коју су разматране на састанку у Београду, а то су територијална јурисдикција и регулисање садржаја на video sharing платформама, попут youtube и facebook-a.

С обзиром на чињеницу да се медијско тржиште шири, да званичне државне границе више нису никаква препрека за медијске садржаје, као и да су медијски садржаји све више доступни и путем Интернета, то су изменама Директиве ове области посебно дефинисане. Представници регулатора из централне Европе су закључили да је овакав вид организовања омогућава да се лакше реше случајеви „преливања“ медијских садржаја међу земљама чланицама Форума, али и да је пред регулаторима велики посао после усвајања измена Директиве, посебно у области  video sharing платформи које до сада нису биле обухваћене домаћим регулативама.

Регулатори су дискутовали на тему приступачности програмским садржајима за особе са инвалидитетом и дошли до закључка да је пракса регулисања различита и да је главни напор учинити што већи број различитих програмских жанрова доступним особама са инвалидитетом.

На крају конференције покренута је тема родне равноправности у медијима, коју су представили запослени из Регулаторног тела за електронске медије из Србије. Наиме, Регулатор из Србије учествује у међународном пројекту који обухвата квалитативну и квантитативну анализу појављивања жена и тема о женама (посебно дискриминације над женама) у медијским садржајима. Сличну анализу су урадиле и колеге из Хрватске, чиме је осталим члановима пружен пример добре праксе, како промовисати жене у медијима.

Састанци ЦЕРФ-а одржавају је једном годишње и представљају својеврсну платформу сарадње регулатора из Мађарске, Пољске, Румуније, Словачке, Словеније, Хрватске и Чешке.

Као доказ вишегодишње сарадње у области регулације електронских медија унутар ЦЕРФ-а и ван ове међународне платформе сарадње, конференција је завршена потписивањем протокола о сарадњи између Регулатора из Србије и Словенија.

Back to top