Навигација

Листа издатих дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса

На 205. редовној седници Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржаној дана 13. марта 2019. године, донета је одлука о издавању дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса. Листа лица која су стекла право на пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса, објављује се по зонама расподеле (allotment) односно по зонама покривања, а на основу расписаног Јавног конкурса („Сл. гласник РС“, број 31/18) и допуне Јавног конкурса („Сл. гласник РС“, број 37/18).

Back to top