Навигација

Регулатор нема законска овлашћења за поступање према CARGO Technologies

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је Регулатору доставило решење којим је забрањено привредном друштву „CARGO Technologies“ да врши оглашавање.

Регулатор је утврдио да наведено привредно друштво није уписано као пружалац медијских услуга из ког разлога не постоје законска овлашћења Регулатора да поступа у случају оглашавања „CARGO Technologies“.

Back to top