Навигација

СББ не испуњава обавезе – утврдио РЕМ

Након утврђених чињеница о непоштовању „Обавезујућих критеријума за ближе утврђивање  логичке нумерације канала“ од стане СББ-a, Савет РЕМ-а је дана 2. априла 2019. године донео одлуку о прослеђивању извештаја РАТЕЛ-у, у склaду са чланом 100 став 14 Закона о електронским медијима, ради подношења пријаве инспекцији надлежног министарства у циљу отклањања утврђених неправилности.

Back to top