Навигација

Одлука Савета поводом политичке огласне поруке (спота) Српске напредне странке

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној дана 01. јуна 2020. године утврдио да је политичка огласна порука Српске напредне странке, у којој председник Републике Србије Александар Вучић разговара са девојчицом узраста од око 4-5 година, која се игра возићем, коцкама и другим играчкама, у трајању од 55 секунди, а који је приказан на програмима више пружалаца медијских услуга, у супротности са чланом 24. став 4. Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга.

Пружаоцима медијских услуга се налаже да одмах обуставе емитовање наведене политичке огласне поруке (спота), а свако даље емитовање представљаће основ за изрицање мера у складу Законом о електрoнским медијима.

На истој седници, Савет РЕМ-а је донео одлуку да се «Adria News S.à.r.l. Luxembourg – TV N1», која је поднела захтев за давање мишљења o усклађености програмског садржаја политичке огласне поруке (спота) Српске напредне странке са правилима о заштити малолетника, достави обавештење да наведена огласна порука (спот) није у сагласности са чланом 24. став 4. Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга.

Back to top