Навигација

Јавни конкурси за именовање чланова УО ЈМС РТС и РТВ

 Савет Регулаторног тела за електронске медије je на седници одржаној дана 15. септембра 2020. године, расписао Јавн конкурс Јaвни кoнкурс зa предлагање кaндидaтa зa именовање члaнова УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Србиje и УO JMУ Рaдиo - тeлeвизиja Војводине.

Предлози се достављају Регулатору лично или поштом у року од 15 дана од објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије".

Конкурс је објављен у Службеном гласнику Републике Србије број 118/2020 25. септембра 2020. године

Рок за подношење предлога је 12. октобар 2020. године

Back to top