Навигација

Саопштење Савета Регулаторног тела поводом извештавања о трагичним догађајима

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на својој редовној седници одржаној 23. фебруара 2021. године, разматрао је начин на који су електронски медији извештавали о трагичном догађају у Панчеву од 03. фебруара 2021. године, када је живот себи одузело малолетно лице.

Савет је на основу извештаја Службе за надзор и анализу и разговора са представницима пружалаца медијских услуга утврдио да је извештавање великог броја медија о овом догађају било сензационалистичко и у супротности са прописима који регулишу извештавање у оваквим ситуацијама. Пружаоци медијских услуга су наводили детаље о трагичном догађају, информација је објављивана у ударном термину као вест дана или ударна вест, од мајке малолетног лица тражена је изјава у тренутку када се још није знала судбина детета, изношени су детаљи из приватног живота.

Савет Регулаторног тела за електронске медије издвојио је извештавање РТС као примерено и професионално.

Савет Регулаторног тела налаже свим електронским медијима да се приликом обавештавања јавности о трагичним догађајима убудуће стриктно придржавају одредаба закона и правилника које регулишу извештавање у таквим ситуацијама, а нарочито члана 19. ставова 2. и 3. Правилника о заштити малолетника у области пружања медијских услуга:

Приликом информисања јавности о извршеном самоубиству или покушају самоубиства, пружалац медијске услуге је дужан да се уздржи од:

1) навођења детаља о начину на који је неко лице извршило или покушало самоубиство;

2) објављивања података о извршеном или покушаном самоубиству у ударном термину емисије вести (нпр. наслови, вест дана или као прва или најважнија вест дана и сл.);

3) објављивања снимка извршења самоубиства, фотографије преминулог, као и приказивања места на коме је извршено самоубиство;

4) одобравања извршења или покушаја самоубиства;

5) представљања узрока извршења или покушаја самоубиства на поједностављен начин (нпр. самоубиство је учињено само из једног разлога и сл.).

Приликом објављивања информације из става 2. овог члана, пружалац медијске услуге објавиће и контакт податке одговарајуће организације која се бави превенцијом самоубистава, ако је то могуће с обзиром на природу и трајање програмског садржаја у коме се та информација објављује.

Back to top