Навигација

Саопштење поводом Извештајa о надзору пружалаца медијских услуга током изборне кампање за републичке и локалне изборе од 15.02.2022. – 20.02.2022. године (први пресек)

Надзор обухвата 24 сата програма предметних ПМУ током сваког дана трајања изборне кампање и обухвата све објављене програмске садржаје. Дакле, ради се о тзв. потпуном или целовитом надзору.

Први пресек обухвата временски интервал од првих шест дана изборне кампање, те свако појављивање учесника изборне кампање или функционера на програму предметног ПМУ може на значајан начин да утиче на увећање исказаних процената. Стога скрећемо пажњу стручној и најширој јавности, те политичким актерима, да не изводе експлицитне закључке на основу малог узорка који се односи на сам почетак изборне кампање. Прецизнија слика тока изборне кампање може се очекивати тек обухватањем више дана надзора програма.

Јавни сервиси (РТС 1, РТС 2, РТВ 1 и РТВ 2)

На РТС 1 забележено је појављивање 4 странке чије листе нису проглашене до 20. фебруара и 9 проглашених изборних листа. И једнима и другима укупно РТС 1 посветио је приближно сат и десет минута свог програма, а исто толико времена посветио је и активностима државних функционера. Тема највећег броја прилога односила се уопште на изборе. Највећи број прилога на РТС 1 забележен је у неутралном тоналитету. 

На програму РТС 2 није забележен ниједан изборни садржај. Евидентирано је минут и 35 секунди времена посвећеног владиним функционерима и тај узорак у овом тренутку није релевантан за анализу.

На програму РТВ 1 забележено је појављивање 11 странака којима до 20. фебруара нису проглашене листе и 8 изборних листа. И једнима и другима РТВ 1 посветио је сат и 28 минута. У исто време функционерима овај ПМУ посветио је сат и 24 минута. Најзаступљенија тема била је „избори уопште, кампања, процедура“. Највећи број забележених прилога, близу две трећине, био је неутралног тоналитета. 

На РТВ 2 забележено је појављивање 5 странака и политичких покрета чије листе нису проглашене до 20. фебруара, и 8 проглашених изборних листа. Странкама и листама овај ПМУ посветио је укупно један сат и 32 минут, а нешто више, сат и 46 минута активностима државних функционера. Важно је напоменути да РТВ 2 по правилу објављује изборне садржаје у централним информативним емисијама на језицима мањинских националних заједница и у једној недељној информативној емисији на мађарском језику. Готово две трећине објављених прилога су неутралног тоналитета.

Комерцијални ПМУ

РТВ Пинк је изборној кампањи посветио седам сати и 9 минута програма. На РТВ Пинк евидентирано је појављивање 7 странака и политичких покрета чије листе нису проглашене до 20. фебруара и 8 проглашених изборних листа којима је ПМУ посветио укупно два сата и 6 минута свог програма, а минут више активностима државних функционера. Дистрибуција тоналитета објављених прилога уједначена је са 32% неутралног и негативног и нешто мање од 36% позитивног тоналитета.

На Хепи ТВ забележено је појављивање 4 странке и 9 изборних листа. Укупно трајање свих прилога посвећених изборној кампањи износи девет сати. Странкама и проглашеним листама посвећено је три сата и 31 минут времена. Време које је овај ПМУ посветио активностима државних функционера износи један сат и 11 минута. Половина свих прилога је негативног тоналитета, позитивних и неутралних је приближно исто – око 25%.

ТВ Б92 изборној кампањи посветио је девет сати и 31 минут. Забележено је појављивање 3 странке и 8 проглашених изборних листа. Време заступљености странака и проглашених листа је четири сата и 55 минута. Активностима државних функционера посвећено је два сата и 57 минута. Забележен је избалансиран, односно приближно исти број прилога у свим тоналитетима: 35,45% негативног, 34,23% позитивног и 30,32% неутралног.

ТВ Прва изборној кампањи посветила је два сата и 22 минута. Евидентирано је присуство 5 странака и 8 изборних листа којима је посвећено укупно сат и 49 минута. Државним функционерима овај ПМУ у посматраном периоду посветио је 54 минута свог програма. Више од половине објављених прилога посвећених изборној кампањи је неутралног тоналитета, односно 52,63%, позитиван тоналитет забележен је код 33,53%, а негативан код 13,85% прилога.

Кабловски ПМУ

ТВ N1 изборној кампањи посветила је двадесет сати и 31 минут. Четрнаест странака и политичких покрета, којима нису проглашене изборне листе до 20. фебруара, заступљено је са четири сата и 23 минута, што је готово идентично време које је посвећено проглашеним изборним листама којих има 9. Приближно 60% укупног посматраног програмског времена овог ПМУ припада аналитичарима и осталим учесницима. Активностима државних функционера овај ПМУ посветио је 45 минута свог програма. У 61,95% прилога доминира негативан тоналитет који у највећој мери припада темама „негативно о Александру Вучићу“ и критици власти.

ТВ Нова С изборној кампањи посветила је скоро четрнаест сати. Забележено је присуство 13 странака и политичких покрета, и девет изборних листа проглашених до 20. фебруара. Више од половине анализираног програмског времена, односно седам сати и 15 минута, посвећено је аналитичарима и другим учесницима изборне кампање, а проглашеним листама четири сата и 52 минута. Најзаступљенија тема је „критика власти“, а у 55,96% прилога доминира негативан тоналитет. Извештавању о активностима државних функционера посвећено је 26 минута.

Al Jazeera посветила је изборној кампањи нешто више од два сата свог програма. Од тог времена, сат и четрдесет седам минута посвећено је аналитичарима и другим учесницима изборне кампање. Забележно је присуство четири странке и политичка покрета, којима је посвећено осам минута и шест секунди, и три проглашене изборне листе којима је посвећено шест минута и 25 секунди. Приближно две трећине прилога је негативног тоналитета, а најзаступљенија тема је „екологија“. Активностима државних функционера овај ПМУ посветио је око два и по сата свог програма.

Инсајдер ТВ је изборној кампањи посветила пет сати и 36 минута. Није забележено присуство странака и политичких покрета, а забележено је учешће једне проглашене изборне листе којој је посвећено три минута и 54 секунде. Више од половине забележених прилога је неутралног тоналитета (54,03%), негатививног 45,04%, и 0,94% прилога позитивног тоналитета. Активностима државних функционера посвећено је сат и 24 минута.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1033/Rem_logo.png
Back to top