Навигација

Основни изводи из V пресека праћења тока изборне кампање 2022.

Пети пресек праћења тока изборне камање доноси податке о заступљености учесника избора за период од 15. фебруара до 20. марта 2022. године.  

Пети пресек доноси и податке о заступљености кандидата за председничке изборе за период од 2. марта, када су расписани председнички избори, закључно са 20. мартом.

После пуних месец дана изборне кампање на програмима јавних медијских сервиса и комерцијалних ПМУ уочава се повећано учешће тема које се непосредније односе на саму изборну кампању, па је тема „криза у Украјини“ у мањем паду по заступљености, осим на програмима неколико ПМУ. Тема „критика власти“ доминира на већини кабловских ПМУ.

Јавни сервиси (РТС 1, РТС 2, РТВ 1 и РТВ 2)

РТС 1 је до краја пете недеље изборној кампањи посветио двадесет један и по сат. Забележено је појављивање деветнаест проглашених изборних листа којима је ПМУ посветио готово шездесет процената укупно анализираног времена. Укупном изборном програму посвећено је преко шездесет пет, а активностима државних функционера нешто више од тридесет четири процента времена. Тему „криза у Украјини“, која је претходних недеља била на првом месту, заменила је тема „избори уопште, кампања, процедура“. Близу педесет осам процената прилога је неутралног тоналитета, двадесет шест позитивног и око шеснаест негативног.

Програм РТС 2 остао је на вредностима из претходног пресека.

На програму РТВ 1 забележено је појављивање деветнаест проглашених иборних листа којима је посвећено више од тридесет сати или шездесет четири процента укупно анализираног времена. Укупном изборном програму посвећено је преко седамдесет, а активностима државних функционера нешто више од двадесет девет процената времена. Тему „криза у Украјини“, која је претходних недеља била на првом месту, заменила је тема „избори уопште, кампања, процедура“. Забележено је седамдесет три процента прилога неутралног, близу двадесет један позитивног и нешто мање од шест процента прилога негативног тоналитета. 

На РТВ 2 забележено је појављивање две странке, једне политичке организације и седамнаест проглашених изборних листа. Изборним листама ПМУ је посветио пет сати и двадесет минута или нешто мање од тридесет два процента времена. Укупни изборни програм био је заступљен са шест сати и четрдесет један минут или готово четрдесет процената укупног времена. Активностима државних функционера посевећено је преко десет сати или шездесет процената укупно анализираног времена. Тему „економска политика, пореска политика“ на провом месту, сада је заменила тема „избори уопште, кампања, процедура“. Највише забележених прилога  је неутралног тоналитета, преко седамдесет четири процента.  

Комерцијални ПМУ

РТВ Пинк је у досадашњој изборној кампањи проглашеним изборним листама, којих је на програму овог ПМУ забележено петнаест, посветио нешто више од осамнаест и по сати или једну четвртину времена. Укупном изборном програму посвећено је преко педесет пет процената укупног програмског времена или готово четрдесет сати. Активностима државних функционера посвећено је нешто више од четрдесет четири процента анализираног времена. Тему „криза у Украјини“ заменила је на првом месту тема „инфраструктура, енергетика“. Близу четрдесет шест процента прилога је неутралног тоналитета, преко тридесет седам позитивног и око седамнаест негативног тоналитета.

На програму  Хепи ТВ забележено је појављивање петнаест проглашених изборних листа којима је посвећено више од педесет четири процента укупног времена или преко двадесет осам сати. Укупном изборном програму посвећено је близу тридесет осам сати или преко седамдесет три процента времена. Активностима државних функционета овај ПМУ издвојио је тринаест и по сати или нешто више од двадесет шест процената времена.  Тема „криза у Украјини“ заменила је на првом месту, са малом разликом у времену, тему „критички према опозицији“. Највише је забележено прилога позитивног тоналитета, преко четрдесет процената, затим следе прилози неутралног са преко тридесет и негативног тоналитета са нешто више од двадесет девет процената.

На програму ТВ Б92 забележно је појављивање једне странке, једног политичког покрета и седамнаест проглашених изборних листа. Изборним листама ПМУ је посветио је више од четрнаест и по сати или, нешто више од деветнаест процената укупног времена. Укупном изборном програму овај ПМУ посветио је више од четрдесет сати програма или педесет четири процента анализираног програмског времена. Активностима државних функционера посвећено је нешто мање од четрдесет шест процената времена.  Доминира тема „критички према опозицији“. Забележено је близу четрдесет процената прилога неутралног тоналитета, док са приближно тридесет један проценат следе прилози позитивног и нешто више од двадесет девет процената прилози негативног тоналитета.

На програму ТВ Прва забележено је појављивање четири политичка покрета којима је посвећено нешто мање од три процента времена и шеснаест проглашених изборних листа. Проглашеним изборним листама ПМУ је посветио тринаест сати или преко педесет један проценат времена. Укупном изборном времену посвећно је петнаест и по сати или преко шездесет процената укупног анализираног програмског времена. Активностима државних функционера припало је нешто више од тридесет девет процената укупног времена. Тема „криза у Украјини“ доминира са више од петине укупног програма. Више од половине прилога, преко педесет четири процента, неутралног је тоналитета, нешто више од тридесет процената је позитивног, а петнаест процената негативног тоналитета.

Кабловски ПМУ

ТВ N1 изборној кампањи посветила је преко стотину девет сати или нешто мање од деведесет три процента укупно анализираног времена. Забележено је појављивање дванаест странака и политичких покрета којима је посвећено око четири процента времена и  шеснаест проглашених изборних листа којима је посвећено око тридесет процентата времена. Близу четрдесет два процента времена припало је самом ПМУ. Активностима државних функционера посвећено је нешто више од седам процената времена. Теме „критика власти“ је на првом месту са заступљеношћу од преко двадесет пет процентата. Са темом „негативно о Александру Вучићу“ ове две теме заступљене су са тридесет девет процентата од укупног изборног времена. Доминирају прилози негативног тоналитета са више од шездесет пет процената.

ТВ Нова С изборној кампањи посветила је шездесет девет и по сати или преко деведесет седам процената анализираног програмског времена. Преко тридесет два процента укупног времена припало је самом ПМУ, аналитичарима је посвећено преко двадесет четири процента, што је збирно око педесет седам процената укупног времена. Забележено је појављивање десет странака и политичких покрета, и осамнаест проглашених изборних листа. Изборним листама посвећено је нешто мање од тридесет осам процената укупног времена. Активностима државних функционера посвећено је сат и четрдесет минута или нешто више од два процента времена. Доминантна тема је „критика власти“ којој је посвећено нешто мање од двадесет три сата или око тридесет два процента времена. Више од половина свих прилога, преко тридесет осам сати или педесет четири процената, негативног је тоналитета.

Al Jazeera посветила је изборној кампањи једанаест сати и тридесет осам минута или готово седамдесет три процента свог укупног анализираног програма. Самом ПМУ и аналиричарима посвећено је више од трећине укупног времена, преко тридесет седам процентата. Забележено је појављивање седам проглашених изборних листа којима је посвећено нешто мање од тридесет шест процената времена. Активности државних функционера заступљене су са двадесет седам процената. Доминанта тема је „критика власти“ са више од трећине укупног времена или преко тридесет четири посто. Забележено је шездесет два и по процента прилога негативног тоналитета, више од тридесет два неутралног и око пет процента прилога позитивног тоналитета. 

Инсајдер ТВ је изборној кампањи посветила највише времена од свих посматраних ПМУ, пар минута мање од сто тридесет два сата или преко деведесет седам процената анализираног програма. Од тога времена аналитичарима и самом ПМУ припало је нешто више од тридесет седам процената. Изборним листама посвећено је више од шездесет посто времена, а активностима државних функционера нешто више од два посто укупног времена. Доминира тема „избори уопште, кампања, процедура“. Највећи број прилога у односу на укупан анализиран програм забележен је у негативном тоналитету, нешто мање од  седамдесет два процента.

Председнички ниво избора

У временском интервалу од 18 дана (од 2. марта, када су расписани председнички избори, закључно са 20. мартом) удео председничког нивоа кампање у просеку показује тренд благог пораста у укупном изборном времену. На програмима јавних медијских сервиса удео председничког нивоа изборне кампање износи: РТС 1 – 6,28%; РТВ 1 – 6,04%; РТВ 2 – 7,99%. Комерцијални ПМУ председничком нивоу изборне кампање посветили су следеће уделе својих укупних изборних програмских садржаја: РТВ Пинк – 9,48%; Хепи ТВ – 12,19%; ТВ Б92 – 8,62%; и ТВ Прва – 12,24%. Кабловски ПМУ: N 1 – 17,97%; Нова С – 6,40%; Инсајдер ТВ 8,11% свог укупног изборног времена за период од 2. до 20. марта 2022.

Готово сви пружаоци медијских услуга објављивали су програмске садржаје посвећене свим председничким кандидатима у овом периоду изборне кампање, са изузетком РТВ 2 који није извештавао о активностима председничке кандидаткиње Бранке Стаменковић; РТС 2 остао је на вредности из претходног пресека: 13 секунди кандидаткињи Биљани Стојковић; Инсајдер ТВ објавио је прилоге за два председничка кандидата: Здравка Поноша (6 сати и 55 минута програма) и Бранке Стаменковић (7 минута свог програмског времена); а на програму Al Jazeera ни у овом изборном интервалу није забележено време посвећено председничком нивоу избора.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1052/Rem_logo.png
Back to top