Навигација

Важно обавештење свим пружаоцима медијских услуга

Обавештавамо вас да је Регулаторно тело за електронске медије (Регулатор) започело са применом одредбе члана 48. став 6. Закона о електронским медијима (,,Сл. гласник РС“, бр. 92/2023), којом је прописано да Регулатор има право да на износ неплаћене доспеле накнаде за пружање медијске услуге обрачуна камату у складу са законом којим се уређује затезна камата.

Регулатор је услед потребе ближег уређeња наведеног члана усвојио Правилник о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге (,,Сл. гласник РС“, 43/2024). Наведеним правилником је у члану 2. став 4. прописано да се пружаоцу медијске услуге обрачунава затезна камата у случају неплаћене доспеле накнаде за пружање медијске услуге до петог у месецу за текући месец у складу са законом којим се уређује затезна камата.

Поменути правилник је ступио на снагу, те ће по одлуци Савета Регулатора, примена обрачуна затезне камате пружаоцима медијске услуге у случају неплаћене доспеле накнаде за пружање медијске услуге, започети од јула 2024. године.

Имајући у виду да Регулатор не испоставља фактуре, то ће се пружаоцима медијских услуга у случају задоцњења месечно слати Обрачунски лист за обрачун затезне камате ради сагледавања укупног дуговања  пружаоца медијске услуге.

 

Председница Савета

Оливера Зекић

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1326/logo.png
Back to top