Навигација

Пријаве - избори 2024

 1. Пријава против ПМУ Б92 д.о.о., Београд - ТВ Б92, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1203/2024 од 02.07.2024. године
 2. Пријава против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1202/2024 од 02.07.2024. године
 3. Пријава против ПМУ Happy TV d.o.o.., Beograd - Nacionlna Happy TV, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1201/2024 од 02.07.2024. године
 4. Пријава против ПМУ Happy TV d.o.o.., Beograd - Nacionlna Happy TV, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1194/2024 од 01.07.2024. године
 5. Пријава против ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд - ТВ Прва, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1193/2024 од 01.07.2024. године
 6. Пријава против ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад - ТВ Новосадска ТВ, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1186/2024 од 28.06.2024. године
 7. Пријава против ПМУ Инсајдер Тим д.о.о., Београд - ТВ Информер, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1185/2024 од 28.06.2024. године
 8. Пријава против ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1184/2024 од 28.06.2024. године
 9. Пријава против ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1183/2024 од 28.06.2024. године
 10. Пријава против ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад - ТВ Новосадска ТВ, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1182/2024 од 28.06.2024. године
 11. Пријава против ПМУ Студио Б д.о.о., Београд - ТВ Студио Б, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1181/2024 од 28.06.2024. године
 12. Пријава против ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1171/2024 од 27.06.2024. године
 13. Пријава против ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд - ТВ Прва, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1170/2024 од 27.06.2024. године
 14. Пријава против ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1165/2024 од 26.06.2024. године
 15. Пријава против ПМУ Инсајдер Тим д.о.о., Београд - ТВ Информер, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1164/2024 од 26.06.2024. године
 16. Пријава против ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад - ТВ Новосадска ТВ, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1163/2024 од 26.06.2024. године
 17. Пријава против ПМУ Инсајдер Тим д.о.о., Београд - ТВ Информер, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1162/2024 од 26.06.2024. године
 18. Пријава против ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад - ТВ Новосадска ТВ, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1153/2024 од 25.06.2024. године
 19. Пријава против ПМУ Б92 д.о.о., Београд - ТВ Б92, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1152/2024 од 25.06.2024. године
 20. Пријава против ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд - ТВ Прва, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1151/2024 од 25.06.2024. године
 21. Пријава против ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд - ТВ Прва, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1150/2024 од 25.06.2024. године
 22. Пријава против ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1149/2024 од 25.06.2024. године
 23. Пријава против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1148/2024 од 25.06.2024. године
 24. Пријава против ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад - ТВ Новосадска ТВ, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1147/2024 од 25.06.2024. године
 25. Пријава против ПМУ Инсајдер Тим д.о.о., Београд - ТВ Информер, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1146/2024 од 25.06.2024. године
 26. Пријава против ПМУ Инсајдер Тим д.о.о., Београд - ТВ Информер, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1145/2024 од 25.06.2024. године
 27. Пријава против ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад - ТВ Новосадска ТВ, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1142/2024 од 24.06.2024. године
 28. Пријава против ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад - ТВ Новосадска ТВ, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1141/2024 од 24.06.2024. године
 29. Пријава против ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1140/2024 од 24.06.2024. године
 30. Пријава против ПМУ Инсајдер Тим д.о.о., Београд - ТВ Информер, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1139/2024 од 24.06.2024. године
 31. Пријава против ПМУ Инсајдер Тим д.о.о., Београд - ТВ Информер, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1138/2024 од 24.06.2024. године
 32. Пријава против ПМУ Инсајдер Тим д.о.о., Београд - ТВ Информер, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1137/2024 од 24.06.2024. године
 33. Пријава против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1125/2024 од 21.06.2024. године
 34. Пријава против ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад - ТВ Новосадска ТВ, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1122/2024 од 20.06.2024. године
 35. Пријава против ПМУ Прва телевизија д.о.о., Београд - ТВ Прва, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1121/2024 од 20.06.2024. године
 36. Пријава против ПМУ Инсајдер Тим д.о.о., Београд - ТВ Информер, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1120/2024 од 20.06.2024. године
 37. Пријава против ПМУ Информативни ценатр д.о.о., Тутин - Пештер ТВ, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1109/2024 од 18.06.2024. године
 38. Пријава против ПМУ Радио телевизија Нови Пазар д.о.о., Нови Пазар - ТВ Нови Пазар, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1108/2024 од 18.06.2024. године
 39. Пријава против ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад - ТВ Новосадска ТВ, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1107/2024 од 18.06.2024. године
 40. Пријава против ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад - ТВ Новосадска ТВ, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1106/2024 од 18.06.2024. године
 41. Пријава против ПМУ Инсајдер Тим д.о.о., Београд - ТВ Информер, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1105/2024 од 18.06.2024. године
 42. Пријава против ПМУ Инсајдер Тим д.о.о., Београд - ТВ Информер, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1104/2024 од 18.06.2024. године
 43. Пријава против ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1064/2024 од 10.06.2024. године
 44. Пријава против ПМУ Студио Б д.о.о., Београд - ТВ Студио Б, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1063/2024 од 10.06.2024. године
 45. Пријава против ПМУ Инсајдер Тим д.о.о., Београд - ТВ Информер, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1062/2024 од 10.06.2024. године
 46. Пријава против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1061/2024 од 10.06.2024. године
 47. Пријава против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1060/2024 од 10.06.2024. године
 48. Пријава против ПМУ Новосадска ТВ д.о.о., Нови Сад - ТВ Новосадска ТВ, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 1059/2024 од 10.06.2024. године
 49. Пријава против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 982/2024 од 28.05.2024. године
 50. Пријава против ПМУ Happy TV d.o.o.., Beograd - Nacionlna Happy TV, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 981/2024 од 28.05.2024. године
 51. Пријава против ПМУ Инсајдер Тим д.о.о., Београд - ТВ Информер, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 980/2024 од 28.05.2024. године
 52. Пријава против ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 979/2024 од 28.05.2024. године
 53. Пријава против ПМУ Happy TV d.o.o.., Beograd - Nacionlna Happy TV, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 978/2024 од 28.05.2024. године
 54. Пријава против ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 957/2024 од 23.05.2024. године
 55. Пријава против ПМУ Радиотелевизија Панчево д.о.о., Панчево - ТВ Панчево, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 956/2024 од 23.05.2024. године
 56. Пријава против ПМУ Студио Б д.о.о., Београд - ТВ Студио Б, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 955/2024 од 23.05.2024. године
 57. Пријава против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 954/2024 од 23.05.2024. године
 58. Пријава против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 953/2024 од 23.05.2024. године
 59. Пријава против ПМУ Pink Media Group д.о.о., Београд - ТВ Пинк, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 952/2024 од 23.05.2024. године
 60. Пријава против ПМУ Santos-Comerce д.о.о., Зрењанин - ТВ Сантос, због повреда обавеза пружаоца медијске услуге у односу на изборну кампању, број 780/2024 од 08.05.2024. године
Back to top