Навигација

Јавни конкурс за 2006. годину

2. Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за подручје Аутономне покрајине и региона

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за подручје Аутономне покрајине и регионе

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за подручје Аутономне покрајине и региона, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Листа лица којима је издата дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за подручје региона

 

1. Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за подручје целе Републике, Аутономне покрајине, региона и регион града Београда

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за подручје целе Републике, Аутономне покрајине и регион града Београда

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за подручје целе Републике и региона, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Листа лица којима је издата дозвола за емитовање РТВ програма за подручје целе Републике, Аутономне покрајине

Листа лица којима је издата дозвола за емитовање РТВ програма за подручје града Београда

 

 

Back to top