Навигација

Јавни конкурс за 2007. годину

2. Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за подручје региона

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за подручје региона

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског програма за подручје региона, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма за подручје региона, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Листа лица којима је издата дозвола за емитовање телевизијског програма за подручје региона и локално подручје

Листа лица којима је издата дозвола за емитовање радио програма за подручје региона

 

1. Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за локална подручја

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за локална подручја

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског програма за локална подручја, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма за локална подручја, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Листа лица којима је издата дозвола за емитовање телевизијског програма за подручје локала

Исправка листе лица којима је издата дозвола за емитовање телевизијског програма за подручје локала

Листа лица којима је издата дозвола за емитовање радио програма за подручје локала

Back to top