Навигација

Јавни конкурс за 2011. годину

2. Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за локална подручја

Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма за локалана подручја

Пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма

Обавештење о одбаченим пријавама на Јавни конкурс

 

1. Jавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма за локална подручја

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма за локална подручја

Пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма за локална подручја чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Допуна листе подносилаца пријава на јавни конкурс за издавање дозвола за емитовања радио програма за локална подручја чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Листа лица којима је издата дозвола за емитовање радио програма на основу Јавног конкурса за локална подручја

Back to top