Навигација

Јавни конкурс за 2012 годину


2. Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за подручје региона и локална подручја -

последњи рок за подношење документације на Јавни конкурс је 25.12.2012. године

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за подручје региона и локална подручја

Пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање РТВ програма

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Допуна листе подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручја региона и локална подручја, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Листа лица којима је издата дозвола за емитовање програма на основу јавног конкурса за регионална и локална подручја

Допуна листе лица којима је издата дозвола за емитовање програма на основу јавног конкурса за подручје региона и локална подручја

Измена Листе лица којима је издата дозвола за емитовање програма на основу јавног конкурса за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја - Топола

Измена Листе лица којима је издата дозвола за емитовање програма на основу јавног конкурса за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја - Лазаревац

 

1. Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за подручје региона и локална подручја -

последњи рок за подношење документације је 30.10.2012. године

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио и телевизијског програма за подручје региона и локална подручја

Пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање РТВ програма

Листа потпуних и благовремених подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручје региона и локална подручја

Листа лица којима је издата дозвола за емитовање ТВ и радио програма на основу јавног конкурса за подручје региона и локална подручја

Допуна листе лица којима је издата дозвола за емитовање ТВ и радио програма на основу јавног конкурса за подручје региона и локална подручја

Допуна и измена листе лица којима је издата дозвола за емитовање ТВ и радио програма на основу јавног конкурса за подручје региона и локална подручја

Back to top