Навигација

Јавни конкурс за 2013. годину

2. Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма подручје жељене зоне сервиса - цела Република -

последњи рок за подношење документације на Јавни конкурс је 30.12.2013. године

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског програма за подручје жељене зоне сервиса - цела Република

Пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање ТВ програма

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма за национално подручје, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

 

1. Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма подручје жељене зоне сервиса - цела Република -

последњи рок за подношење документације на Јавни конкурс је 09.07.2013. године

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање телевизијског програма за подручје жељене зоне сервиса - цела Република

Пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање ТВ програма

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање телевизијског програма  за национално подручје, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Bласничкa структурa подносиоца пријаве

 

Back to top