Навигација

Јавни конкурс за 2014. годину

1. Јавни конкурс за издавање дозволе за емитовање радио програма за регионална и локална подручја -

последњи рок за подношење документације на Јавни конкурс је 01.09.2014. године

Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма за подручје региона и локална подручја

Пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма

Листа подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма на подручју региона и локалним подручјима, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Допуна листе подносилаца пријава на Јавни конкурс за издавање дозвола за емитовање радио програма на подручју региона и локалним подручјима, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Листa лица којима је издата дозвола за емитовање радио програма на основу Јавног конкурса на подручју региона и локалним подручјима

Измена листе лица којима је издата дозвола за емитовање радио програма на основу јавног конкурса на подручју региона и локалним подручјима

Back to top