Навигација

ТВ Студио

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено)ТВ Студио
Назив пружаоца медијске услугеПредузеће за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало експорт импорт, маркетинг и комисионе услуге, угоститељство, саобраћај и туризам СТУДИО д.о.о. Лесковац
Број дозволе448/2010
Датум 11. јануар 2010.
Матични број06123783
Седиште и адреса правног лицаМилана Топлице 10, Лесковац
Овлашћено лице за заступањеОливера Цветковић
Главни и одговорни уредникОливера Цветковић
Власничка структура ПМУ1.Драган Цветковић-100%
Врста медијске услуге према садржајуОпште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуцијеЛинеарно-терестричко
Зона покривања / расподелеЛокално подручје-Л 14/Лесковац
Период важења 11. јануар 2010. — 11. јануар 2018.
Датум брисања дозволе 10. октобар 2013.
Back to top