Навигација

Захтев за издавање одобрења за пружање медијске услуге на захтев

Услуга на захтев је медијска услуга, а програмски садржаји који се путем ње објављују представљају електронски медиј, што значи да она има обележја како медијске услуге, тако и (електронског) медија. Такви садржаји морају бити уреднички обликовани и намењени јавној дистрибуцији неодређеном броју корисника путем мреже електронских комуникација.

Услуга на захтев се обезбеђује ради праћења програма у периоду који одабере корисник, на свој захтев, на основу каталога програма.

Поступак издавања одобрења за пружање медијске услуге на захтев као и прописивање обрасца захтева за издавање одобрења регулисан је Правилником о поступку издавања одобрења за пружање медијске услуге на захтев („Сл. гласник РС“ бр. 108/2016)

Попуњен образац захтева потписан од стране одговорног лица за заступање са прилозима послати искључиво поштом на адресу Регулаторног тела за електронске медије: Трг Николе Пашића 5, 11103 Београд

Back to top